Logo Uniunea Europeana
Logo Guvernul Romaniei
Logo Instrumente Structurale

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Abstract


Proiectul pentru realizarea „Centrului de cercetare, inovare si tehnologii pentru materiale noi”, RITecC, își propune realizarea unui pas important, cu impact ireversibil, pentru străpungerea zidului dintre cercetarea românească şi aplicaţiile ei industriale în domeniul materialelor. Proiectul are ca obiect construirea unei clădiri care să găzduiască acest centru şi achiziționarea de echipamente de cercetare specifice pentru realizarea a trei laboratoare noi, complementare infrastructurii INCDFM și care să permită exploatarea la adevărata sa valoare a know-how-ului deja existent la nivel naţional. Prin implementarea proiectului urmărim să obținem dezvoltarea unor tehnologii de preparare a materialelor avansate cu potențial aplicativ ridicat compatibile cu procesele industriale moderne precum și dezvoltarea tehnicilor de caracterizare adecvate acestora.

L1. Laboratorul pentru producerea, procesarea şi analiza materialelor funcţionale pentru aplicaţii de înaltă tehnologie

Tintește dezvoltarea tehnologică şi inovarea în domeniul materialelor funcţionale și multifuncționale pentru aplicaţii în domenii cheie cum sunt societatea informaţională, energii neconvenţionale, senzori și dispozitive cu aplicaţii în agricultură, industria alimentară, biologie şi medicină, telecomunicaţii, securitate sau protecţia mediului.

L2. Laboratorul pentru producerea, procesarea şi analiza materialelor pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii

Vizează dezvoltarea de metode inovatoare de preparare, prelucrare și caracterizare pentru materiale complexe care pot fi considerate la granița dintre biologie, chimie și fizică. Aplicațiile sunt multiple, în industria chimică şi petrochimie, industria cosmetică, alimentară sau a medicamentelor, precum și în domeniul arheologiei sau conservării patrimoniului.

L3. Laboratorul pentru producerea, procesarea şi analiza materialelor pentru condiţii extreme

Este destinat dezvoltării și livrării de soluții tehnologice și materiale sau compozite complexe pentru utilizarea în condiţii extreme, realizate cu precădere prin modificarea proprietăţilor de suprafaţă ale acestora. Aplicațiile sunt destinate industriei energetice, cea a mijloacelor de transport, industria de apărare sau aerospațiale.

Prezentare "Timelapse"