Logo Uniunea Europeana
Logo Guvernul Romaniei
Logo Instrumente Structurale

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Centrul de Cercetare, Inovare şi Tehnologii pentru Materiale Noi - RITecC

Proiect cofinaţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Logo-Centrul de Cercetare, Inovare şi Tehnologii pentru Materiale Noi - RITecC
Retea hexagonala

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi : www.fonduri-ue.ro

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”