Logo Uniunea Europeana
Logo Guvernul Romaniei
Logo Instrumente Structurale

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Obiective


OBIECTIVELE NOASTRE VIZEAZĂ CREȘTEREA :

  • calităţii cercetării prin abordarea unor teme de cercetare noi, racordate tendințelor tehnologice actuale;
  • potenţialului de a dezvolta aplicaţii producătoare de profit;
  • ratei de transfer tehnologic către actorii industriali, naționali sau europeni;
  • capacităţii de iniţiativă managerială şi de implicare activă a personalului în operaţiuni de transfer pe piaţă a unor idei noi;
  • gradului de pregătire multidisciplinară a resursei umane a institutului;
  • atractivităţii unei cariere în cercetare pentru tinerii absolvenţi, într-un mediu propice dezvoltării personale, deschis la idei şi abordări inovatoare.